Holland Shielding Systems BV Nettstedsavtale

Hollandshielding.com websiden ("nettstedet") er en online informasjonstjeneste levert av Holland Shielding Systems BV ("hollandshielding.com"), underlagt at du overholder vilkårene og betingelsene nedenfor.

Les dette dokumentet nøye før du aksepterer eller bruker nettstedet. Ved å akseptere eller bruke nettstedet, samtykker du i å bli bundet av de vilkår og betingelser som er angitt nedenfor. Hvis du ikke ønsker å bli bundet av disse vilkårene og betingelsene, kan du ikke få tilgang til eller bruke nettstedet. Hollandshielding.com kan endre denne avtalen når som helst, og slike endringer vil være effektive umiddelbart etter postering av den endrede avtale på nettstedet. DU GODTGJØRER Å OVERVISE AVTALEN PERIODISKT Å VÆRE AWARE OF SUCH MODIFICATIONS AND YOUR CONTINUED ACCESS OR USE OF THE WEB SITE SHALL BE DISCLOSED YOUR CONCLUSIVE ACCEPTANCE OF THE MODIFIED AGREEMENT.

1. Opphavsrett, lisenser og ideopplysninger

Hele innholdet på nettstedet er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett og varemerker. Eieren av opphavsrettene og varemerkene er hollandshielding.com, dets tilknyttede selskaper eller andre tredjepartslisensgivere. DU MÅ IKKE MODIFISERE, KOPIERE, REPRODUERE, REPUBLISERE, UPLOAD, POST, SENDE ELLER DISTRIBUTERE, I ANVENDELSE, MATERIALET PÅ SIDEN, INKLUDERT TEKST, GRAFIKK, KODE OG / ELLER SOFTWARE. Du kan skrive ut og laste ned deler av materiale fra de ulike områdene av nettstedet kun for din egen ikke-kommersielle bruk, forutsatt at du godtar ikke å endre eller slette noen opphavsrett eller proprietære merknader fra materialene. Du samtykker i å gi hollandshielding.com en ikke-eksklusiv, royaltyfri, verdensomspennende, evigvarende lisens, med rett til underlicens, å reprodusere, distribuere, overføre, lage avledede verk av, offentlig visning og offentlig utføre materiale og Annen informasjon (inkludert, uten begrensning, ideer som finnes deri for nye eller forbedrede produkter og tjenester) du sender til alle offentlige områder på nettstedet (for eksempel oppslagstavler, fora og nyhetsgrupper) eller via e-post til hollandshielding.com for all del Og i alle medier som nå er kjent eller utviklet senere. Du gir også hollandshielding.com retten til å bruke navnet ditt i forbindelse med innsendt materiale og annen informasjon, samt i forbindelse med all reklame, markedsføring og salgsfremmende materiale relatert til det. Du samtykker i at du ikke skal ha rettsliggjørelse mot hollandshielding.com for enhver påstått eller faktisk overtredelse eller misbruk av enhver proprietær rettighet i din kommunikasjon til hollandshielding.com.

VAREMERKER

Publikasjoner, produkter, innhold eller tjenester som er referert her eller på nettstedet, er de eksklusive varemerker eller servicemerker av hollandshielding.com. Andre produkt- og firmanavn som er nevnt på nettstedet, kan være varemerker tilhørende deres respektive eiere.


2. Bruk av nettstedet

Du forstår at, med unntak av informasjon, produkter eller tjenester som er tydelig identifisert som levert av hollandshielding.com, kan hollandshielding.com ikke operere, kontrollere eller godkjenne informasjon, produkter eller tjenester på Internett på noen måte. Med unntak av hollandshielding.com-identifisert informasjon, produkter eller tjenester, tilbys all informasjon, produkter og tjenester som tilbys via Nettstedet eller på Internett, vanligvis av tredjeparter, som ikke er tilknyttet hollandshielding.com a. Du forstår også at hollandshielding.com ikke kan garantere eller garantere at filer som er tilgjengelige for nedlasting via nettstedet, vil være fri for infeksjon eller virus, ormer, trojanske hester eller annen kode som manifesterer forurensende eller ødeleggende egenskaper. Du er ansvarlig for å gjennomføre tilstrekkelige prosedyrer og kontrollpunkter for å tilfredsstille dine spesielle krav til nøyaktighet av datainngang og -utgang, og for å opprettholde et middel som er eksternt til nettstedet for gjenoppbygging av tapte data.

DU ANVENDER TOTAL ANSVAR OG RISIKO FOR DIN BRUK AV SIDEN OG INTERNETTET. Hollandshielding.com LEVERER WEBBPLATSEN OG RELATERTE INFORMASJON "SOM DEN ER" OG GJELDER IKKE NOEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTE GARANTIER, REPRESENTASJONER ELLER ENDORSEMENTS HVORFOR (INKLUDERT UTEN BEGRENSNINGSGARANTIER AV TITEL ELLER IKKEBEGRENSNING ELLER DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL) MED HENSYN TIL TJENESTEN, SKAL IKKE ANSVARLIG INFORMASJON ELLER SERVICE GJENNOM SERVICEN ELLER PÅ INTERNETT GENERELT OG HOLANDSHOLDING.com IKKE SKAL ANSVARLIGS FOR NOGEN KOSTNAD ELLER SKADER SOM OPPSTARES DIREKTE ELLER INDIREKT FRA EN SÅDAN TRANSAKSJON. DET ER LIKSELIG DIN ANSVAR FOR Å EVALUERE NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET OG ANVENDELSE AV ALLE MENNESKER, RÅD, TJENESTER, MERKAND OG ANDRE INFORMASJONER LEVERET UNDER TJENESTEN ELLER PÅ INTERNETT GENERELT. Hollandshielding.com GARANTERER IKKE AT TJENESTEN VIL VÆRE UBRYTET ELLER FEILFRITT ELLER at feil i tjenesten vil bli korrigert.

DU forstår dessuten at den rene arten av Internettet inneholder uforandret materiale noen av dem er seksuelt eksplisitt eller kan være offensiv for deg. DITT TILGANG TIL SÅDAN MATERIALER ER PÅ DIN RISIKO. Hollandshielding.com HAR INGEN KONTROLL OVER OG ACCEPTERER IKKE ANSVAR FOR SÅDANNE MATERIALER.

ANSVARSBEGRENSNING

INGEN EVENTUELT VIL Hollandshielding.com VÆRE ANSVARLIG FOR (I) EVENTUELLE, FØLGENDE ELLER INDIREKTE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER FOR TAP AV VINST, BUSINESSAFBRYTING, TAP AV PROGRAMMER ELLER INFORMASJON OG LIKKER) ÅPNE UT AV BRUK AV ELLER UTSIKTIGHET TIL BRUK AV TJENESTEN, ELLER INFORMASJON ELLER TRANSAKSJONER LEVERET PÅ TJENESTEN, ELLER LAST NEDLAGT FRA TJENESTEN, ELLER UTSTILLING AV DENNE INFORMASJON ELLER SERVICE. SELV OM hollandshielding.com ELLER DETS GODKJENTTE REPRESENTANTER HAR LISTERES OM MULIGHETEN FOR SÅDANTE SKADER ELLER (II) ENKEL KRAV TILTRYKKELIG FOR FEIL, UTSLIPP ELLER ANDRE UAKKYTTIGHETER I TJENESTEN OG / ELLER MATERIALENE ELLER INFORMASJONEN LAST NED TILL TJENESTEN. På grunn av at enkelte stater ikke tillater eksklusjon eller begrensning av ansvar for frivillige eller tilfeldige skader, kan ovennevnte begrensning ikke gjelde for deg. I SÅDANNE STATER, hollandshielding.com ANSVAR ER BEGRENSET TIL STORESTE OMSTENDIGHET GJELDET AV LOVGIVNING.

Hollandshielding.com gir ingen anmerkninger om noe annet nettsted som du kan få tilgang til gjennom denne eller som kan lenke til dette nettstedet. Når du får tilgang til et ikke-hollandshielding.com-nettsted, forstår du at det er uavhengig av hollandshielding.com, og at hollandshielding.com ikke har kontroll over innholdet på dette nettstedet. I tillegg betyr ikke en link til et hollandshielding.com-nettsted at hollandshielding.com godtar eller aksepterer ethvert ansvar for innholdet eller bruken av et slikt nettsted.


3. Skadesløsholdelse

Du samtykker i å holde skadesløs hollandshielding.com, dets offiserer, styremedlemmer, ansatte, agenter, lisensgivere, leverandører og eventuelle tredjeparts informasjonstjenester til Tjenesten fra og mot alle tap, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokater ' Avgifter som følge av brudd på denne avtalen (inkludert uaktsom eller urettmessig oppførsel) av deg eller noen annen person som har tilgang til Tjenesten.


4. Tredjepartsrettigheter

Bestemmelsene i paragraf 2 (Bruk av Tjenesten) og 3 (Skadesløsholdelse) er til fordel for hollandshielding.com og dets offiserer, styremedlemmer, ansatte, agenter, lisensgivere, leverandører og eventuelle tredjeparts informasjonstjenester til Tjenesten. Hver enkelt person eller enhet skal ha rett til å påtale og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg selv.


5.Term; Avslutning

Denne avtalen kan bli avsluttet av en av partene uten varsel når som helst, uansett grunn. Bestemmelsene i avsnitt 1 (Opphavsrett, Lisenser og Idéinngivelser), 2 (Bruk av Tjenesten), 3 (Skadesløsholdelse), 4 (Tredjepartsrettigheter) og 6 (Diverse) skal overleve enhver opphør av denne Avtalen.


6.Miscellaneous

Denne avtalen skal alle reguleres og tolkes i samsvar med nederlandsk lovgivning som gjelder for avtaler som er utført og skal utføres i Nederland. Du samtykker i at enhver rettslig handling eller prosedyre mellom hollandshielding.com og deg for ethvert formål vedrørende denne avtalen eller partenes forpliktelser herunder, skal bare bringes i en føderal eller statsrett med kompetent jurisdiksjon som sitter i Nederland. Eventuelle grunner til handling eller krav om at du måtte ha med hensyn til Tjenesten må påbegynnes innen ett (1) år etter at kravet eller årsaken til handling oppstår, eller et slikt krav eller en sak er utelukket. Hollandshielding.coms manglende evne til å insistere på eller håndheve strenge resultater av enhver bestemmelse i denne avtalen, skal ikke tolkes som et frafall av bestemmelse eller rett. Verken adferd mellom partene eller handelspraksis skal fungere for å endre bestemmelsene i denne avtalen. Hollandshielding.com kan tildele sine rettigheter og plikter i henhold til denne avtalen til enhver part når som helst uten varsel til deg.

Eventuelle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her er reservert.

Vil du gjerne ...