EMC-direktiv for enheter

Direktiv 2004/108 / EF begrenser elektromagnetiske utslipp av utstyr og faste installasjoner for å hindre interferens forårsaket av annet utstyr eller faste installasjoner eller at det kan bli påvirket av forstyrrelser.

Dette innebærer elektriske apparater og inventar som inneholder elektriske (på) ic komponenter. Produsenten eller importøren må gjennomføre en intern revisjonsprosedyre for å vurdere om utstyret oppfyller de grunnleggende kravene i dagens direktiv.

Nåværende og fremtidige direktiv

Direktiv 2004/108 / EF

Det nåværende EMC-direktivet

Direktiv 2014/30 / EU

Den 19. april 2016 vil gjeldende EMC-direktiv bli opphevet og erstattet av direktiv 2014/30 / EU

Vil du gjerne ...