CE-merking

Hva er CE-merking?

CE innebærer en erklæring utstedt av produsenten, og angir at produktet oppfyller de grunnleggende kriteriene i EU - for eksempel EMC-direktivet - med hensyn til sikkerhet, miljø og brukerens helse. Denne erklæringen er synlig representert på produktet ved CE-symbolet.

Avhengig av risikoen må produsentens erklæring for enkelte produktgrupper bekreftes ved testing av en uavhengig tredjepart, et såkalt merket organ. Hvis det er i samsvar med alle gjeldende kriterier som er fastsatt i den europeiske standarden for det aktuelle produktet, er det en lovlig "antagelse om samsvar med kravet som stammer fra direktivet." En test utført av en uavhengig tredjepart på grunnlag av gjeldende europeiske standarder, bekrefter at antagelsen om samsvar. Bortsett fra det kan det også være obligatorisk å følge flere direktiver og dermed ulike europeiske standarder - for eksempel en kombinasjon av EMC-direktivet og lavspenningsdirektivet.

CE
CE-merking

CE-merking

  • CE-konformitetsmåten skal bestå av initialene "CE" i nøyaktig andel.
  • Hvis CE-merkingen reduseres eller forstørres, må proporsjonene respekteres.
  • Når apparatet er gjenstand for andre direktiver som dekker andre aspekter, og som også gir CE-overensstemmelsesmerking, skal den sistnevnte indikere at apparatene antas å være i samsvar med disse andre direktivene.
  • Men hvis ett eller flere av disse direktivene tillater produsenten i en overgangsperiode å velge hvilke ordninger som skal gjelde, skal CE-merkingen bare angi samsvar med de direktiver som er brukt av produsenten. I dette tilfellet må opplysninger om anvendte direktiver gis i dokumenter, merknader eller instruksjoner som kreves av direktivene og tilhørende slikt apparat.
  • De forskjellige komponentene i CE-merkingen må ha vesentlig samme vertikale dimensjon, som ikke må være mindre enn 5 mm.

 

Vil du gjerne ...