EM absorbering

I denne produktdelen finner du materialer og løsninger for skjerming av lavfrekvente magnetfelter.