EMC-direktiv 2004/108 / EF (EMC-komponenter)

EMI / EMC / EMP / (N) EMP- og Tempest-avskjerming, EMC-direktivet 2004/108 / EF, trådte i kraft i juli 2007. I tillegg til vår andre rådgivende kapasitet kan vi også bidra med et viktig skritt i prosessen for deg For å møte kravene i dette svært komplekse direktivet.

Vi kan utføre EMC-immunitet og utslippsmålinger (EMC-testing og EMC-undersøkelser) før du starter en full EMC-måling som er nødvendig for at du skal bære CE-merkingen på produktet.

Hva er EMC?

EMC står for elektromagnetisk kompatibilitet. Definisjonen av EMC er hvor godt utstyret fungerer i forhold til det elektromagnetiske miljøet. Med andre ord, hvilken påvirkning har den på annet utstyr, og hvordan påvirkes utstyret av annet utstyr? Omfanget av EMC kan grovt deles inn i to områder:

 • Immunitet: I hvilken grad en enhet er motstandsdyktig mot elektromagnetisk stråling fra utenforkilder og
 • Utslipp: I hvilken grad en enhet avgir elektromagnetisk stråling.
EMC measurements in our anechoic chamber
EMC målinger i vårt anechoic kammer
EMI EMC measurements on location
EMI EMC målinger på stedet
EMI/RFI shielded products
EMI / RFI skjermede produkter

EMC standarder

EMC IEC IEC 1000-4-2 & nb sp Elektrostatisk utladning
IEC 1000-4-3 Radiert immunitet
IEC 1000-4-4 Elektriske hurtigtransienter
IEC 1000-4-5 Overspenningsstyrke
IEC 1000-4-6 Gjennomført RF-immunitet
IEC 1000-4-7 Magnetfelt med magnetfrekvens
IEC 1000-4-8 Dampte oscillerende magnetfelt
IEC 1000-4-9 Dampede oscillerende magnetfelt
IEC 1000-4-11 Spenningsfall, korte forstyrrelser og spenningsvariasjoner
EN EN 55020 Immunitet til kringkasting mottakere og tilhørende utstyr
EN 55091-2 Immunitet for uavbrutt strømforsyning
EN 55103-2 Lyd-, video-, audiovisuelt og underholdningsbelysningsapparat til profesjonell bruk
EN 55104 Immunitetskrav til husholdningsapparater, verktøy og lignende apparater
EN 50130-4 Alarmsystemer
EN 60601-1-2 Medisinsk elektrisk utstyr, sikkerhets EMC-standard
EN 55024 Informasjonsteknologisk utstyr
EN 61326 Måle-, prosess- og kontrollutstyr
EN 50121-4 Jernbaneapplikasjoner
EN 55082-1 ​​/ NO 61000-6-1 Generisk immunitet for lett industri, næringsliv og boligmiljø
EN 55082-2 / EN 61000-6-2 Generisk immunitet for industrielle omgivelser
EN 50083-2 Kabelfordelingssystemer for fjernsyns- og lydsignaler <
ETS 300-279 EMC for privat landbasert radio og tilhørende utstyr
300-329 EMC for DECT-trådløse telefoner
300-339 EMC-krav til radiosendere
300-342 EMC for GSM-radiotelefoner
300-346 EMC for CT2
Pr300-683 EMC for kort rekkevidde enheter
300-386-1 EMC for offentlig telekommunikasjonsnettverksutstyr
300-386-2 EMC for telekommunikasjonsnettverksutstyr
RTCA-DO-160C / D Airborne EMC
NAMUR NE21 EMC for industriell prosess og laboratoriekontrollutstyr
FDA 510K Anmelder veiledning for Premark innleveringer
Bellcore GR 1089-CORE
Bell Canada DS 8465
MAZDA PW 67600
FORD ES-F2AF-1316-AA
ISO 7637-1, 7637-2
BMW S 600 13,0 Del 2

Et lite utvalg fra vårt utvalg av produkter og tjenester:

 • PCB skjerming (trykt kretskort screening / skjerming)
 • Elektrisk ledende kobber, tekstiler, og Amucor eller aluminiumsfolier
 • Strikkede metallpakninger for lavfrekvent (LF) skjerming
 • Strikkede metallpakninger for utendørs bruk
 • Elektrisk ledende tetninger i kombinasjon med vanntett tetning
 • Elektrisk ledende silikonegummi og O-ringer
 • EMC ventilasjonspaneler og EMC transitt
 • Beryllium-kobber EMC kontaktfinger / fingerstrips
 • EMC vindusvisker, vinduer og skjermer
 • Elektrisk ledende lim og pasta
 • Elektrisk ledende maling og belegg
 • Elektrisk ledende, økonomiske skumpakninger
 • EMC kabler og kabel skjerming
 • EMC powerline filtre og strømforsyninger
 • EMC mellomrom, rom, Faraday bur

Vil du gjerne ...