EMI belegg, ledende lim, termiske, smøremidler og seler

Mange EMI-problemer kan løses med for eksempel et belegg eller lim for påføring av et lite dun ledende lag. Dette gjelder bare tilfeller der det bare kreves en liten reduksjon.
Mange av disse produktene er også egnet for ATEX og ESD applikasjon.

Ledende belegg

For EMI / RFI-skjerming av plasthus og plastkomponenter

Ledende lim

Elektrisk ledende lim / Elektrisk ledende lim for EMI / RFI-skjerming og ESD-applikasjoner

Termisk grensesnitt materiale

Termisk fett og termisk pads er termisk ledende lim, som ofte brukes som grensesnitt mellom varmekilder og varmekilder (f.eks. Halvledere med høy effekt). Fettet og putene gir mekanisk styrke til båndet mellom kjøleflaten og varmekilden, men enda viktigere eliminerer det luft (som er en termisk isolator) fra grensesnittområdet.