EMI og RFID-absorbere, ferriter og pyramider

I denne produktdelen finner du materialer og løsninger for skjerming av lavfrekvente magnetfelter.