EMC direktiv

Vurderingsdirektiv 2013/35 / EU og 2013/35 / EF ved hjelp av feltstyrke på stedet

Introduksjon

Det europeiske direktiv 2013/35 / EU som fastsetter minimumsforskrifter for helse og sikkerhet angående eksponering av arbeidstakere for risikoen ved elektrisk, magnetisk og elektromagnetisk felt (EMF) trådte i kraft i juni 2013. Alle europeiske medlemsland skal gjennomføre dette Direktiv i sin nasjonale lov innen juli 2016. For å støtte arbeidsgivere for å forstå hva de må gjøre for å overholde direktivet, ga den europeiske kommisjonen den ikke-bindende retningslinjene for god praksis for gjennomføring av direktiv 2013/35 / EU Elektromagnetiske felt, som består av to volumer og en kort guide for små og mellomstore bedrifter.


EMF-forordningen

Den nye EMF-ordningen dekker alle kjente direkte og indirekte effekter som skyldes eksponering for statiske elektriske, statiske magnetiske og tidsvarierende elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt med frekvenser opptil 300 GHz.


Direkte effekter, for eksempel

  • Elektrofysiologiske effekter - stimulering av muskler, nerver eller sensoriske organer,
  • Termiske effekter (vevsoppvarming på grunn av energiabsorpsjon fra elektromagnetiske felt i vevet eller på grunn av induserte strømmer);

Indirekte effekter, for eksempel

  • Forstyrrelse av medisinsk elektronisk utstyr og utstyr, inkludert hjertepacemakere og andre aktive og passive implantater eller medisinske apparater slitt på kroppen,
  • Prosjektilrisikoen fra ferromagnetiske objekter i statiske magnetfelt,
  • Kontaktstrømmer forårsaket av berøring av jordede gjenstander.
Direkte effekter på menneskekroppen
Indirekte effekter i menneskekroppen

EMF-ordinansen vil være lik struktur i forhold til gjeldende arbeids- og helseordninger på støy, vibrasjoner og kunstig optisk stråling. På grunn av et litt høyere detaljnivå i direktivet 2013/35 / EU vil operativdelen og vedleggene til EMF-forordningen imidlertid bli mer detaljert og mer spesifikk. I tillegg til de generelle bestemmelsene om anvendelsesområdet, definisjoner og regler for instruksjon og unntak, vil EMF-ordinasjonen også inneholde prinsippene for gjennomføring av risikovurdering og konkrete tiltak.

På samme måte som i arbeidssikkerhet og helseforordninger om støy, vibrasjoner og kunstig optisk stråling, vil den nyeste avstanden for målinger, beregninger, vurderingsprosedyrer, samt definisjon og gjennomføring av beskyttende tiltak spille en like viktig rolle. For vurdering av ikke-sinusformede eller pulserte elektromagnetiske felt i lavfrekvensområdet, bortsett fra den vektede toppmetoden som er anbefalt i henhold til direktivet 2013/35 / EU, vil det også være mulig å anvende en tidsdomenemetode.


RMS elektriske feltstyrker og magnetiske flux tetthet legitimasjon for arbeidende ansatte i samsvar med ICNIRP

Frekvensområde E-feltstyrke E
(KV m -1 )
Magnetisk feltstyrke H
(A m -1 )
Magnetisk fluss tetthet B (T)
1 Hz - 8 Hz 20 1,63 x 10 5 / f 2 0,2 / f 2
8 Hz - 25 Hz 20 2 x 10 4 / f 2,5 x 10-2 / f
25 Hz - 300 Hz 5 x 10 2 / f 8 x 10 2 1 x 10 -3
300 Hz - 3 kHz 5 x 10 2 / f 2,4 x 10 5 / f 0,3 / f
3 kHz - 10 MHz 1,7 x 10 -1 80 1 x 10 -4
Merknader: -f i Hz.

RMS elektriske feltstyrker og magnetiske flux tetthet legitimasjon for allmennheten i samsvar med ICNIRP

Frekvensområde E-feltstyrke E
(KV m -1 )
Magnetisk feltstyrke H
(A m -1 )
Magnetisk fluss tetthet B (T)
1 Hz - 8 Hz 5 3,2 x 10 4 / f 2 4 x 10 -2 / f 2
8 Hz - 25 Hz 5 4 x 10 3 / f 5 x 10 -3 / f
25 Hz - 50 Hz 5 1,6 x 10 2 2 x 10 -4
50 Hz - 400 Hz 2,5 x 10 2 / f 1,6 x 10 2 2 x 10 -4
400 Hz - 3 kHz 2,5 x 10 2 / f 6,4 x 10 4 f 8 x 10 -2 / f
3 kHz - 10 MHz 8,3 x 10 -2 21 2,7 x 10 -5
Merknader: -f i Hz.

Eksponeringsgrenseverdi (ELV) Konsept

Eksponeringsgrenseverdi (ELV) Konsept


Måling på stedet

Holland Shielding Systems kan utføre en måling på plasseringen av det fulde elektromagnetiske spektret. Etter måling vil Holland Shielding Systems gi rådgivning. Ved tvil om eksponering av personell, anbefaler vi at du utfører en måling. Vi kan gi deg en skjermløsning hvis eksponeringsnivåene er for høye.

Kilde: Implementering av EMF-direktivet 2013/35 / EU, Dr. Ljiljana Udovicic

Vil du gjerne ...