FCC

DEFINITION av Federal Communications Commission - FCC

FCC står for Federal Communications Commission.

FCC (Federal Communications Commission) et uavhengig regjeringsorgan som regulerer interstate og internasjonal kommunikasjon via radio og fjernsyn, kabel og kabel og satellitt. Federal Communications Commission er et byrå for USAs regjering som er opprettet av en kongresshandling og er uavhengig av de utøvende avdelingene.


BREAKING DOWN 'Federal Communications Commission - FCC'

FCCs handlinger blir nøye overvåket av aksjemarkedets etterfølgere fordi de påvirker selskaper langs mange forskjellige forretningsområder. FCC tildeler mobil og trådløs tilgang, regulerer fusjoner og oppkjøp av mediebedrifter, beskytter immaterielle rettigheter og regulerer innholds- og distribusjonsstandarder for alle mediebedrifter som opererer i USA.


Holland Shielding Systems BV og FCC

I 1979 ble det satt lovlige grenser på elektromagnetiske utslipp fra alt digitalt utstyr av FCC i USA som svar på det økte antallet digitale systemer som forstyrret kabel- og radiokommunikasjon. Testmetoder og grenser var basert på CISPR-publikasjoner, selv om tilsvarende grenser allerede var håndhevet i deler av Europa. Siden i dag begynte Holland Shielding Systems BV å produsere skjermematerialer for å få utstyr innenfor de fastsatte utslippskravene og opprettholde dem innenfor kravene.

I midten av 1980-tallet vedtok EU-medlemslandene en rekke "nye tilnærming" -direktiver med det formål å standardisere tekniske krav til produkter slik at de ikke blir en handelshindring innen EU. En av disse var EMC-direktivet ( 89/336 / EF) og gjelder for alt utstyr som er markedsført eller tatt i bruk. Omfanget dekker alle apparater "som kan forårsake elektromagnetisk forstyrrelse, eller hvis ytelse kan påvirkes av slike forstyrrelser".

Dette var første gang det var et lovkrav på immunitet, samt utslipp på apparater beregnet for befolkningen generelt. Og selv om det kan være ekstra kostnader involvert for noen produkter for å gi dem et kjent nivå av immunitet, øker det deres oppfattede kvalitet som de kan eksistere sammen med apparater i det aktive EM-miljøet i moderne tid og med færre problemer.

Mange land har nå tilsvarende krav til produkter for å oppfylle noe regulatorisk elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) regulering.

FCC-logoen
FCC-logoen
FCC-bygningen
FCC-bygningen
Det er et lovkrav for immunitet, samt utslipp på apparater beregnet for befolkningen generelt
Det er et lovkrav for immunitet, samt utslipp på apparater beregnet for befolkningen generelt

Vil du gjerne ...