Garanti

Alle produkter fra Holland Shielding Systems kontrolleres kontinuerlig under produksjonsprosessen. Derfor kan alle våre produkter betraktes som kvalitetsprodukter, uten produksjonsfeil.

De tekniske dataene til våre produkter er basert på forskning og bør bare betraktes som en retningslinje for de ulike applikasjonene. På grunn av det store spekteret av produkter og det store utvalget av applikasjoner, blir de tekniske dataene aldri tolket som en garanti. Det er kjøperens ansvar å teste om produktet oppfyller de ønskede kravene.

I tilfelle det uventet skulle oppstå feil i våre produkter, vil Holland Shielding Systems undersøke og erstatte de involverte produktene så snart som mulig. Holland Shielding Systems vil ikke være ansvarlig for eventuelle forsinkelser som kan oppstå.

Vil du gjerne ...