Ledende belegg

For EMI / RFI-skjerming av plasthus og plastkomponenter

Ledende nikkelbelegg

3800 series For EMI / RFI-skjerming av plasthus og plastkomponenter

Sølvbelegg

3830 series Sølvpigmentert ledende belegg for meget høy ledningsevne.

Ledende metallisering

3838 series For høyere EMI / RFI-skjermingskrav og større mengder kan vi sputter et helt metall, ...

Høytemperatur ledende belegg

3840 series Enkelt elemental statisk silikon / akrylbelegg som gir en god elektrostatisk motstand i tillegg til dets ...

Ledende gjennomsiktig maling

3821 series Programmer i belysning, vinduer, klare deksler og lokk, skjermer etc. Leveres som en aerosol for enkel ...