Ledende utslippsmåling

Kraft- og signallinjefiltre tester for innsettingstab og skjermingseffektivitet

Strøm- og signallinjefiltre tester for innsettingstap og skjermingseffektivitet, lekkasjestrøm. In-house PCI Pulse Current Injeksjonstesting til mill std 188-125 E1 E2 testing. 380KV 5KAmp

På stedet testing for eksponeringsgrenser i arbeidsforhold til en hvilken som helst internasjonal standard. Dette innebærer pacemakere og HMS Heath og sikkerhetsdirektør, invitasjoner over hele verden.

Eksempel på en ledende utslippsmåling
Eksempel på en ledende utslippsmåling

Vil du gjerne ...