Shieldingn innkapslinger mot elektromagnetisk stråling

Skjermede skap eller skap for datalagring

Den grunnleggende elektromagnetiske skjerming og noe nivå av fysisk sikkerhet dependson-funksjon (f.eks. Dataoverføring).


EMC innkapslinger

Elektromagnetiske kompatibilitetskrav som skal oppfylles, de beskytter data i lagringsenheter og miljøpåvirkning. (F.eks. Ved overspenningsbelysning)


Beskyttende innkapslinger

Den sensitive og klassifiserte informasjonen som skal beskyttes mot elektromagnetisk nedbrytning i henhold til spesifikke nasjonale forskrifter

Vil du gjerne ...