U-profilene

U-profilene

211.00.018
spesifikasjoner

Hardhet: 70 ° Shore

Toleranser: ISO 3302 E2

Farge: Sort
211.00.036

spesifikasjoner

Hardhet: 70 ° Shore

Toleranser: ISO 3302 E2

Farge: Sort
211.00.090

spesifikasjoner

Hardhet: 70 ° Shore

Toleranser: ISO 3302 E2

Farge: Sort
211.00.100
spesifikasjoner

Hardhet: 70 ° Shore

Toleranser: ISO 3302 E2

Farge: Sort
211.00.118
spesifikasjoner

Hardhet: 70 ° Shore

Toleranser: ISO 3302 E2

Farge: Sort

211.00.123
spesifikasjoner

Hardhet: 70 ° Shore

Toleranser: ISO 3302 E2

Farge: Sort
211.00.222
spesifikasjoner

Hardhet: 70 ° Shore

Toleranser: ISO 3302 E2

Farge: Sort
211.00.233
spesifikasjoner

Hardhet: 70 ° Shore

Toleranser: ISO 3302 E2

Farge: Sort
211.00.410
spesifikasjoner

Hardhet: 70 ° Shore

Toleranser: ISO 3302 E2

Farge: Sort
211.00.421
spesifikasjoner

Hardhet: 70 ° Shore

Toleranser: ISO 3302 E2

Farge: Sort
211.00.435
spesifikasjoner

Hardhet: 70 ° Shore

Toleranser: ISO 3302 E2

Farge: Sort


211.00.444
spesifikasjoner
Hardhet: 70 ° Shore
Toleranser: ISO 3302 E2
Farge: Sort

211.00.494
spesifikasjoner
Hardhet: 70 ° Shore
Toleranser: ISO 3302 E2
Farge: Sort

211.00.565
spesifikasjoner
Hardhet: 70 ° Shore
Toleranser: ISO 3302 E2
Farge: Sort

211.00.570
spesifikasjoner
Hardhet: 70 ° Shore
Toleranser: ISO 3302 E2
Farge: Sort

211.00.620
spesifikasjoner
Hardhet: 70 ° Shore
Toleranser: ISO 3302 E2
Farge: Sort

211.00.802
spesifikasjoner
Hardhet: 70 ° Shore
Toleranser: ISO 3302 E2
Farge: Sort

211.01.024
spesifikasjoner
Hardhet: 70 ° Shore
Toleranser: ISO 3302 E2
Farge: Sort

211.01.026
spesifikasjoner
Hardhet: 70 ° Shore
Toleranser: ISO 3302 E2
Farge: Sort

211.01.028
spesifikasjoner
Hardhet: 70 ° Shore
Toleranser: ISO 3302 E2
Farge: Sort

Vil du gjerne ...